Giải pháp
Làm mát tủ điện công nghiệp

Cung cấp
Trọn gói máy móc, công nghệ

Dịch vụ
bảo trì, sửa chữa thiết bị điện


 • DKG 545 AUTOMATIC MAINS FAILURE UNIT

  Rated 5 out of 5
  Liên hệ

  DKG545, DKG-545, DKG 545 DATAKOM AUTOMATIC MAINS FAILURE UNIT, Bán DKG 545, cung cấp DKG 545 giá tốt, datakom DKG 545, cài đặt DKG 545 datakom, dkg545, dkg-545 datakom, datakom.vn

   

  CÁC THÔNG SỐ SẼ HIỂN THỊ TRÊN MÀN HÌNH DKG 545

  Mains voltage phase L1 to neutral

  Mains voltage phase L2 to neutral

  Mains voltage phase L3 to neutral

  Mains voltage phase L1-L2

  Mains voltage phase L2-L3

  Mains voltage phase L3-L1

  Mains current phase L1

  Mains current phase L2

  Mains current phase L3

  Mains frequency

  Gen voltage phase L1 to neutral

  Gen voltage phase L2 to neutral

  Gen voltage phase L3 to neutral

  Gen average voltage phase to neutral

  Gen voltage phase L1-L2

  Gen voltage phase L2-L3

  Mains voltage phase L1 to neutral

  Mains voltage phase L2 to neutral

  Mains voltage phase L3 to neutral

  Mains voltage phase L1-L2

  Mains voltage phase L2-L3

  Mains voltage phase L3-L1

  Mains current phase L1

  Mains current phase L2

  Mains current phase L3

  Mains frequency

  Gen voltage phase L1 to neutral

  Gen voltage phase L2 to neutral

  Gen voltage phase L3 to neutral

  Gen average voltage phase to neutral

   

   

  Gen voltage phase L1-L2

  Gen voltage phase L2-L3

  Gen voltage phase L3-L1

  Gen current phase L1

  Gen current phase L2

  Gen current phase L3

  Gen average current

  Gen frequency

  Gen kW phase L1

  Gen kW phase L2

  Gen kW phase L3

  Gen total kW

  Gen kVA phase L1

  Gen kVA phase L2

  Gen kVA phase L3

  Gen kVAr phase L1

  Gen kVAr phase L2

  Gen kVAr phase L3

  Gen pf phase L1

  Gen pf phase L2

  Gen pf phase L3

  Gen total pf

  Earth leakage current

  Engine speed (rpm)

  Battery voltage,

  Coolant temperature

  Oil pressure (bar, kPa)

  Fuel level (%, lt)

  Oil temperature (°C, °F)

  Canopy temperature (°C, °F)

   


  Sản phẩm nổi bật