Giải pháp
Làm mát tủ điện công nghiệp

Cung cấp
Trọn gói máy móc, công nghệ

Dịch vụ
bảo trì, sửa chữa thiết bị điện


  • eservices-contact-1-mrHa
  • FAZ MCB

    Rated 5 out of 5
    Liên hệ

    Khi nói đến bảo vệ và chuyển mạch, loạt sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy và an toàn này là sự đảm bảo bảo vệ cho con người, hệ thống lắp đặt và hệ thống trên toàn thế giới. Phù hợp lý tưởng với mạch điều khiển mcb FAZ được thiết kế và phê duyệt cho các ứng dụng thương mại cao cấp và công nghiệp, cung cấp nhiều đặc tính bảo vệ đa dạng. Dòng FAZ bao gồm các phụ kiện, mô-đun vấp, khóa liên động, thanh cái và phụ kiện


    Sản phẩm nổi bật