Giải pháp
Làm mát tủ điện công nghiệp

Cung cấp
Trọn gói máy móc, công nghệ

Dịch vụ
bảo trì, sửa chữa thiết bị điện


 • Thanh giữ cửa

  Rated 5 out of 5
  Liên hệ

   

  Thông tin sản phẩm:

  For

  Mounting

  Packs

  of

  Model No.

  TS, SE, TP universal console,PC

  Bottom

  5 pc(s)

  4583.000

  CM, TP

  Top

  2 pc(s)

  2519.200

  AE (except 1032.500 and 1035.500 and all AE stainless steel enclosures)

  Top

  5 pc(s)

  2519.000


  Sản phẩm nổi bật