Giải pháp
Làm mát tủ điện công nghiệp

Cung cấp
Trọn gói máy móc, công nghệ

Dịch vụ
bảo trì, sửa chữa thiết bị điện


Giới thiệu

GIỚI THIỆU

Lời giới thiệu:

–           Xác định con người là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, E-SERVICES được thành lập bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Cơ, Điện, TĐH, phần mềm công nghiệp, Thí nghiệm điện, đã có những công trình và đóng góp lớn từ nghề nghiệp của mình trong các công trình thực tế.

–           Tiêu chí và mục tiêu phát triển của E- SERVICES là: “Sáng tạo – Hiệu quả – Tin cậy” và trở thành đối tác tốt nhất của khách hàng.

–           E-SERVICES có 04 dòng sản phẩm chính, tạo sự gắn kết hài hòa, hỗ trợ cùng phát triển bền vững theo hình xoắn ốc, đó là:

1)           Là nhà tích hợp hệ thống, đại lý ủy quyền của một số thương hiệu mạnh về lĩnh vực điện – TĐH và công nghệ chế tạo, như Phoenix, Rittal, Yokogawa, ABB;

2)         Tư vấn thiết kế, cải tạo công nghệ và cung cấp các giải pháp hệ thống điều khiển đồng bộ;

3)            Cung cấp dịch vụ Thí nghiệm điện, kiểm định điện lực trong nhà máy điện và công nghiệp, cũng như các đường dây và trạm truyền tải điện;

4)         Sản xuất, chế tạo và cung cấp các sản phẩm đồng bộ có bản quyền hữu ích, như Bộ đóng mở bạt xe ben, Còi báo động đạt chuẩn TCVN5500, Bộ khởi động mềm công suất lớn; …

– E-SERVICES đã có nhiều kinh nghiệm về thiết kế, chế tạo, đào tạo, lắp đặt và bảo hành bào trì nhiều công trình lớn về điện – TĐH cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện khí, trạm biến áp và đường dây, cũng như các nhà máy công nghiệp khác như: Thủy điện Plei-Krông, Buôn-Kuôp, Đaskrông, Hòa bÌnh, Sơn La; Nhiệt điện Phả Lại 1 + 2, Thái Bình, Hải Phòng; Điện khí Phú Mỹ; Xi măng Bút Sơn, Nghi Sơn, Lương Sơn, Bỉm Sơn; Hóa chất Đức Giang, …

Introduction:

–   Identify the people are the decisive factor for sustainable development of enterprises, E-SERVICES was founded by leading experts in the field of Mechanical, Electrical, Automation, Industrial software, Electrical Testing, has work and major contributions from his career in the actual construction.

–   Criteria and development goals of the E- SERVICES is: “Creativity – Efficiency – Reliability” and become the best partner of customers.

–    E-SERVICES has 04 major product lines, creating harmony, support sustainable development and spirals, which are:

1)     is a systems integrator, the authorized dealer of a number of strong brands in the field of electricity – TĐH and manufacturing technologies, such as Phoenix, Rittal, Yokogawa, ABB;

2)     Consulting design, renovate technology and provide solutions synchronous control system;

3)         Providing Electrical Testing, testing electricity in power plants and industrial, as well as transmission lines and power stations;

4)       Production, manufacture and supply products copyrighted sync utility, as dumpers Ministry collapsible canvas, alarm substandard TCVN5500, Ministry of Power soft starter; …

– E-SERVICES has extensive experience in designing, manufacturing, training, installation and maintenance of many power large projects – automation for hydropower plants, thermal power, electrification, substations and lines wire, and other industrial plants such as hydropower Plei- Krong, Buon-Kuop, Daskrong, Hoa Binh, Son La; Pha Lai Thermal Power 1 + 2, Thai Binh, Hai Phong; Phu My electricity; in the Cement field as Nghi Son, Luong Son, Bim Son; Chemical field as Duc Giang plant, Lam Thao plant, …