Giải pháp
Làm mát tủ điện công nghiệp

Cung cấp
Trọn gói máy móc, công nghệ

Dịch vụ
bảo trì, sửa chữa thiết bị điện


  • eservices-contact-1-mrHa
  • Dự án: Bục Điều khiển (Rittal) cho tàu Hải Giám Không người lái – Bộ Quốc Phòng

    Công ty cổ phần E-services cung cấp :

    Hạng mục: Bục Điều khiển (Rittal) cho tàu Hải Giám Không người lái – Bộ Quốc Phòng